Stichting Fantastische Vertellingen


voorzijde van Fantastische Vertellingen, nummer 28 De Stichting Fantastische Vertellingen is in juli 1979 opgericht met het oogmerk bij te dragen aan de bekendheid en verspreiding van oorspronkelijk Nederlandstalige fantastische literatuur en kunst. Van een oorspronkelijk studentikoos initiatief (de oprichter vertoefde ter tijd nog op de middelbare school) is het inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waarmee binnen de betreffende gemeenschap enige rekening wordt gehouden. Het aantal publicaties dat door de stichting op de markt wordt gebracht vertoont een licht stijgende lijn. Er zijn verscheidene reeksen opgezet en deze worden elk jaar verder uitgebreid met telkens weer nieuwe producties.

Fantastische Vertellingen
Teneinde aan haar doelstelling uitdrukking te geven, publiceert de Stichting Fantastische Vertellingen al van meet af aan het tijdschrift Fantastische Vertellingen: een periodiek dat in oorsprong op A4-formaat en in zwart/wit verscheen en dat alweer geruime tijd geleden overschakelde naar kleurendruk en A5-formaat. In dit tijdschrift worden korte verhalen, recensies (meestal van boeken), essays, stripverhalen, kunstuitingen et cetera gepubliceerd van zowel wat bekender schrijvers als van nieuwkomers. Op deze manier worden de bekendere namen gebruikt als "motor" waarmee de nieuwkomers een duwtje in de rug krijgen. Het streven is ten behoeve van de publicaties telkenmale een auteur te koppelen aan een kunstenaar, opdat daardoor een rijk geïllustreerd gesamtkunstwerk tot stand gebracht wordt: voor zowel de producenten als de lezers een genoegen om mee in aanraking te komen.
In dit periodiek wordt plaats ingeruimd voor de pennevruchten van zowel bekender namen als deze van nieuwkomers. Wanneer u overweegt iets ter publicatie aan te bieden (een kort verhaal, essay, recensie, stripverhaal, illustratie, foto of wat dies meer zij) kunt u zich wenden tot info@fantastische-vertellingen.nl. Indien u er prijs op stelt daarvan kennis te nemen, kunt u door hier te klikken inzicht verkrijgen in de wijze waarop wij graag materiaal aangeleverd zouden willen krijgen - al is het geen verplichting deze richtlijnen op te volgen en zijn we sowieso blij met briljant materiaal, ongeacht de wijze waarop het is geboekstaafd.
Het tijdschrift Fantastische Vertellingen verschijnt vier maal per jaar en het telt doorgaans tussen de tachtig en honderd pagina's. Een enkele keer wat minder, meestal (veel) meer. Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheid zich op dit periodiek te abonneren, omdat u ons initiatief op die wijze ondersteunt en bovendien de sterk gereduceerde prijs per tijdschrift wilt smaken die abonnees ten deel valt, kunt u daarover informatie vinden door hier te klikken.
voorzijde van Tjonge, nummer 7
Tjonge
In een volkomen vrije en experimenteler wijze om de doelstelling van de Stichting Fantastische Vertellingen te realiseren wordt voorzien door Tjonge: het kleinste glossy van Europa.
Dit onregelmatig verschijnende tijdschriftje heeft de afmetingen van een postzegel: 35 x 40 millimeter, en het is volledig in kleur uitgevoerd. De verschijningsfrequentie is uitermate ongewis en de inhoud is zo prikkelend en onverwachts mogelijk. Het is dit periodiekje dat alle abonnees op het tijdschrift Fantastische Vertellingen, wat in feite de grote broer van Tjonge is, gratis meegestuurd krijgen: als kers op de taart van hun abonnement. De dikte varieert sterk maar ligt doorgaans tussen de 28 en 80 bladzijden. Net als het tijdschrift Fantastische Vertellingen is ook het periodiek Tjonge los verkrijgbaar. Op Tjonge kan echter geen separaat abonnement worden afgesloten: het is per stuk te koop, of als bonus bij een abonnement op Fantastische Vertellingen te bekomen.
In Tjonge wordt steevast ruimte geboden voor het experiment. Soms controversieel, zoals de gedetailleerde beschrijving van de schoonheid van een ontbindend galactisch lijk, of de wijze waarop de epibrof een knurf bij zijn lurrels pakt en deze voorgoed prestificeert.
Ondanks de beperkingen, veroorzaakt door het fysieke formaat, gaat Tjonge prat op een prikkelende, zeer afwisselende en alleszins vermakelijke inhoud, zowel tekstueel als grafisch (in ogenschouw nemend dat grafieken op dit formaat soms tot de genadeloze en noodzakelijke inzet van een loepje zullen leiden).

klik hier voor een overzicht van alle Tjonges

Rare Boekjes-reeks
Met de Rare Boekjes begon de Stichting Fantastische Vertellingen kort na de oprichting aan een kleine, maar verfijnde serie van pocketboekjes op het tegenwoordig niet zo veel meer gebruikte Penguin-pocketboekformaat. De aftrap beloofde veel goeds: de afname van het eerste boekje, De val van Nieuw Versailles, geschreven door toenmalige nieuwkomer Paul Harland, is nadien niet meer door een andere titel geëvenaard. Dit succes desondanks is de reeks niet opgezet met het oogmerk dramatisch hoge verkoopcijfers te realiseren, maar louter als platform voor oorspronkelijk Nederlandstalige fantastische auteurs en kunstenaars. klik hier voor de lijst met jaarboeken
Een hele trits titels zou volgen. Op basis van hetzelfde recept als dat van Fantastische Vertellingen is in deze reeks materiaal uitgegeven van wat bekendere namen, afgewisseld met relatieve nieuwkomers. De meeste publicaties draaien rondom proza, maar er zijn ook boekjes met grafisch werk verschenen, zoals bijvoorbeeld Graforismen (van de hand van Frank Roger), waarin u onder meer gevisualiseerd het een en ander kunt terugvinden over bijvoorbeeld De verdronken reuzin, maar ook de vaststelling aantreft over Het spectaculaire herleide oneindige.
Het jaarboek Ganymedes verschijnt sinds 2013 niet langer bij uitgeverij Bruna, maar bij de Stichting Fantastische Vertellingen. Deze staalkaart voor oorspronkelijk Nederlandstalige fantastische literatuur komt sedertdien steevast in augustus uit en het is dit boek dat voor menig auteur een dankbare springplank biedt naar een "groter" publiek.
Gestreefd wordt naar een Rare Boekjes-reeks met een steekhoudend, onderscheidend vermogen. In combinatie met kwaliteitsvereisten en de onderkenning van een waarachtig schrijverspotentieel bij de gepubliceerden.
De boekjes in de reeks worden, zoals dit voor alles geldt bij de Stichting Fantastische Vertellingen, verkocht tegen de kostprijs. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het materiaal doorgaans niet in reguliere boekwinkels te vinden valt, omdat er voor de handelaar nu eenmaal geen "winstmarge" bij geboden kan worden. Da's aan een kant jammer, maar aan de andere kant is op die manier van eenieder die een publicatie bezit duidelijk dat hij of zij er (dus) wel kijk op heeft!

klik hier voor het doosje NIETS Rare Dingetjes-reeks

Naast boeken en tijdschriften brengt de Stichting Fantastische Vertellingen ook andere objecten uit, zoals bijvoorbeeld het doosje Niets, waarin - u raadt het vast al - daadwerkelijk Niets zit, overigens gaat het dan weer wel vergezeld van een zogenoemde slijbuiter: uitleg over het hoe en waarom te gebruiken, wat te doen indien een dosis werd vergeten of abusievelijk tweemaal werd ingenomen en zomeer. Maker Gidion van de Swaluw heeft hier overduidelijk wel plezier aan beleefd. Net zozeer als Marten Blom, die kort na het verschijnen van dit wonderbaarlijke doosje kwam met het ontwerp van de Refill, blijkbaar in de overtuiging dat ook Niets best weleens op zou kunnen raken, waardoor een aanvulling zinvol wordt.

logo Stichting Fantastische Vertellingen